MPG d.o.o. za usluge u promociji i turistička agencija
Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, HR
tel.: +385 (0) 1 6064 600
fax.: +385 (0) 1 6064 666
mail: info@mpg.hr